DR. MERİH ERGİN BURSU VE ÖDÜLLERİ

BİLGİ VE UYGULAMA ESASLARI

 

BURS BAĞIŞÇISI: Arısan ERGİN

BAĞIŞ MİKTARI: 100.000,00- TL/YIL burs fonu

BAĞIŞIN AMACI:

Kabataş Erkek Lisesi’nde öğrenim gören başarılı öğrencilere destek ve ödül amaçlı burs verilecektir. Meblağ yüksek tutularak gelenekselleşen ve hedeflenen bir burs haline gelmesi ve onuruna verilen kişinin adının yaşatılması amaçlanmaktadır.

BURSUN TANIMI:

Burs öğrencilerin 9.sınıftaki performansına bağlı olarak 10.sınıfta başlayacak, 11. ve 12.sınıflar da bursun devam şartları sağlandıkça devam edecektir.

9.sınıftaki öğrencilerden not ortalaması 85/100 olanlar müracaat şartını yerine getirmiş sayılacak ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Burs Yönetmeliğinde tanımlanan “Dr. Merih Ergin Bursu” Müracaat evraklarını ilan edilecek tarihte Okul müdürlüğü aracılığı ile Vakıf idaresine teslim edeceklerdir.

Müracaat eden öğrenciler Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Burs Komitesi ve Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğünce aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecek ve ağırlıklı ortalama notu 85/100 den az olmamak üzere en yüksek olan ilk iki(2) öğrenciye “Dr. Merih Ergin  Bursu” verilecektir.

Bu bursu alan öğrencilerin başka herhangi burs almıyor olması gerekir.

 

Kriterler;

Maddi ihtiyaç durumu……………..ağırlık % 35

Not ortalaması…………………………ağırlık % 40

Mülakat Notu…………………………..ağırlık % 15

Sınıf Öğretmeni………………………..ağırlık % 10

 

Bursun Devam şartı;

10.sınıfta burs almaya başlayan öğrenci, burs aldığı öğretim yılında 85/100 not ortalamasını tutturursa Vakıf burs komitesinin ve okul müdürlüğünün uygun görmesi ile bir üst sınıfta bursunu devam ettirecektir.

Yukarıdaki kriterlerin uygulanması ve bursiyerlerin seçimi ile ilgili olarak KELEV burs ve ödül yönetmeliğinde genel hükümler bölümünde de belirtildiği üzere Öğrenci ailesinin maddi koşullarının yetersizliği ve aynı zamanda başarılı olması, disiplin cezası almamış olması laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bağlı olması gibi koşullar dikkate alınarak Burs Komitesi değerlendirme yapacaktır.

‘’Dr. Merih Ergin Burs’’unun ilk defa verilmeye başlanacağı 2021-2022 öğretim yılına özel olmak üzere 2020-2021 öğretim yılı 9.sınıf öğrencilerine ilave olarak 10. ve 11.sınıf öğrencileri de yukarıdaki kriterlere göre müracaat edebilecek ve değerlendirilerek seçileceklerdir. Sonuçta ilk yıldan itibaren 10.,11.,12. Sınıflara ikişer öğrenci yerleşmiş olacaktır.

 

BURS MİKTARI:

Burslar lise 10. ,11. , 12.sınıflarda okuyan ikişer öğrenciye Eylül-Haziran döneminde aylık 1000.- TL olarak 10 ay süreyle ödenecektir. Ödeme şekli burs yönetmeliğinde tanımlıdır.

BİLİM, SPOR, SANAT, ÖDÜLLERİ:

Bu alanlarda en prestijli ulusal ve uluslararası yarışmalar seçilerek       (Örneğin TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları gibi), bu yarışmalarda 1., 2., 3.’lük elde eden Lisemiz öğrencilerine Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı burs komitesi tarafından yapılacak değerlendirmelere göre bu konuda ayrılan 30000.- TL fonu ödül olarak dağıtılacaktır.

MEZUNİYET ÖDÜLLERİ:

Yukarıdaki burs ve ödüllerden sonra artan 10000.- TL lik fon Kabataş Erkek Lisesi’ni derece ile bitiren mezunlara aşağıdaki şekilde mezuniyet töreninde Vakıf tarafından bağışçı adına “Dr. Merih Ergin Mezuniyet Ödülleri” olarak takdim edilecektir.

Birincilikle bitiren öğrenci    :     5000.-TL

İkincilikle bitiren öğrenci     :     3000.-TL

Üçüncülükle bitiren öğrenci: 2000.-TL

 

BURSİYERLERİN VE ÖDÜL ALANLARIN TANITIMI:

Tamamlanan öğretim yılında burs alanlara mezuniyet töreninde plaket verilecektir.

Gelecek dönem için tahsis edilen burslar bir sonraki öğretim yılının açılış töreninde duyurulacaktır.

BURSUN VE ÖDÜLLERİN TANITIMI:

“DR.MERİH ERGİN BURSU” ve şartları aşağıdaki kanallarda duyurulacak ve Lise giriş sınavına giren öğrencilerin, Lisemize kayıt yaptıran öğrencilerin burstan ve ödüllerden haberdar olması sağlanacaktır.

-Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı web sitesinde diğer burslar ve ödüllerle birlikte tanıtılacaktır.

-Vakfımızın resmi Instagram ve Facebook sayfalarında duyurulacaktır.

-Lise girişine hazırlanan öğrenciler için vakfımızın hazırlayacağı dokümanda da bahsedilecektir.

BURSUN YÖNETİMİ:

Vakfımızın burs komitesi ve Kabataş Erkek Lisesi Müdürlüğü tarafından, KELEV burs ve ödül yönetmeliği esasları dahilinde ve yukarıdaki özel şartlar da dikkate alınarak yürütülecektir.

BURS VE ÖDÜL DEĞİŞİKLİKLERİ:

KELEV, ihtiyaç duyulan hallerde bağışçı ile anlaşarak Burs ve ödül tutarını, bursiyer sayısını veya şartlarını değiştirebilir.